lu.se

Denna sida på svenska This page in English

Avslutade arbeten

 

Ultraljudtomografi av jordkropp - Invertering av två signaler
> Report TVGT-5074
> Populärvetenskaplig sammanfattning
Examensarbetare:
 Gabriel Huayllani Flores.
Handledare: Docent Erika Tudisco, Avd f geoteknik, LTH.
Examinator: Docent Peter Persson, Avd f geoteknik, LTH.
Arbetet presenterades 27 mars, 2023.


Utvärdering av CPT-resultat i anrikningssand
> Report TVGT-5073
> Populärvetenskaplig sammanfattning
Examensarbetare:
 Ebba Silvfer.
Handledare: Docent Erika Tudisco, Avd f geoteknik, LTH.
Biträdande handledare: TeknD (Soil Mechanics) Roger Knutsson, Tailings Consultants Scandinavia AB (TCS).
Examinator: Docent Susanne Heyden, Inst f byggvetenskaper, LTH.
I samarbete med: Tailings Consultants Scandinavia AB (TCS).
Arbetet presenterades den 13 januari, 2023.


Bergförankring av betongtråg - Jämförelse mellan passiva förankringar och mikropålar
> Report TVGT-5072
> Populärvetenskaplig sammanfattning
Examensarbetare:
 Anton Lundquist och Mattias Eriksson.
Handledare: Docent Erika Tudisco, Avd f geoteknik, LTH.
Biträdande handledare: Docent Peter Persson och Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH samt Anna Dahl, projekteringsledare på Implenia Sverige AB.
Examinator: Docent Susanne Heyden, Inst f byggvetenskaper, LTH.
I samarbete med Implenia Sverige AB.
Arbetet presenterades den 21 januari, 2022.


Jämförelse av olika metoder för dimensionering av spont
> Report TVGT-5070
> Populärvetenskaplig sammanfattning
Examensarbetare:
 Martin Bernebring
Handledare: Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper; TeknD Erika Tudisco, Avd f geoteknik, LTH samt Geotekniker Håkan Lindgren, Sweco Sverige AB och CI Lars Marboe, Sweco Danmark A/S.
Examinator: Docent Susanne Heyden, Inst f byggvetenskaper, LTH.
I samarbete med Sweco Sverige AB & Sweco Danmark A/S.
Arbetet presenterades den 3 februari, 2021.


Utveckling av parametriserad numerisk modell för spontberäkningar
> Report TVGT-5069
> Populärvetenskaplig sammanfattning
Examensarbetare:
Alexander Petkovski och Daniel Pettersson
Handledare: Professor Kent Persson, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Biträdande handledare: Geotekniker Daniel Baltrock, Peab Anläggning AB och Docent Nils Rydén, Avd f teknisk geologi, LTH | Peab Anläggning AB.
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH.
I samarbete med Peab Anläggning AB.
Arbetet presenterades den 28 maj, 2020.


Vertical elliptical access-shafts - Geometrical optimisation through FE-modelling
> Report TVGT-5068
> Populärvetenskaplig sammanfattning
Examensarbetare:
Björn Elfving och Aron Sandström
Handledare: TeknD Erika Tudisco, Avd f geoteknik, LTH; Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH samt TeknD Mats Svensson,Tyréns.
Examinator: Docent Susanne Heyden, Inst f byggvetenskaper, LTH.
I samarbete med Tyréns.
Arbetet presenterades den 28 maj, 2020.


Klimat- och kostnadsanalys över stålspont och släntning
> Report TVGT-5067
> Populärvetenskaplig sammanfattning

Examensarbetare:Maria Bärring och Josefin Thoresson
Handledare: Docent Nils Rydén, Avd f teknisk geologi, LTH | Peab Anläggning AB.
Biträdande handledare: TeknD Erika Tudisco, Avd f geoteknik, LTH.
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH.
I samarbete med Peab Anläggning AB.
Arbetet presenterades den 28 maj, 2020.


Dynamisk finita element-analys av vibrodriven spontplanka
> Report TVGT-5066
> Populärvetenskaplig sammanfattning
Examensarbetare: Rasmus Lund Tebäck.
Handledare: Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH; TeknD Erika Tudisco, Avd f geoteknik, LTH och TeknD Peter Persson, Avd f byggnadsmekanik, LTH samt TeknD Kenneth Viking, Specialist geoteknik, Trafikverket.
Examinator: Docent Susanne Heyden, Inst f byggvetenskaper, LTH.
I samarbete med Trafikverket, Stora Projekt i Stockholm.
Arbetet presenterades den 2 april, 2019.


Beräkningsmetoder för flerbandssponter - Skillnader mellan metoderna och deras inverkan på resultatet
> Report TVGT-5065
> Populärvetenskaplig sammanfattning
Examensarbetare:
 Matilda Agorelius och Johanna Noberius.
Handledare: Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH och TeknD Erika Tudisco, Avd f geoteknik, LTH samt Geotekniker Daniel Baltrock och Docent Nils Rydén, Peab Anläggning AB.
Examinator: Docent Susanne Heyden, Inst f byggvetenskaper, LTH.
I samarbete med Peab Anläggning AB.
Arbetet presenterades den 20 december, 2018.


Laboratory testing related to unloading modulus of soft clay
> Report TVGT-5062
> Populärvetenskaplig sammanfattning
Examensarbetare:
 Sofia Hasselberg.
Handledare: TeknD Erika Tudisco, Avd f geoteknik, LTH och Geotekniker Johannes Tornborg, Skanska Sverige AB.
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH.
I samarbete med Skanska Sverige AB.
Arbetet presenterades den 15 juni, 2018.


Relationship between shear-wave velocity and consolidation parameters of peat
Report TVGT-5063
Populärvetenskaplig sammanfattning
Examensarbetare:
 Oskar Markström.
Handledare: TeknD Erika Tudisco, Avd f geoteknik, LTH och Michael Long, Assoc Professor, School of Civil Engineering, UCD, Dublin.
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Arbetet presenterades den 15 juni, 2018.


Evaluating undrained shear strength of clay with DPSH-A - A down to earth assessment of the applicability in Scania, Sweden
> Report TVGT-5064
> Populärvetenskaplig sammanfattning
Examensarbetare:
 Julia Knutsson.
Handledare: TeknD Erika Tudisco, Avd f geoteknik, LTH och Geotekniker Dennis Overgaard, WSP Samhällsbyggnad.
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH.
I samarbete med WSP Samhällsbyggnad.
Arbetet presenterades den 15 juni, 2018.


FEM-analys av betongdammar grundlagda på jord
> Report TVGT-5060
> Populärvetenskaplig sammanfattning
Examensarbetare:
 Elinor Ljunggren.
Handledare: TeknD Erika Tudisco, Avd f geoteknik, LTH; Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH samt TeknD Tomas Ekström, ÅF Division International.
Examinator: Docent Susanne Heyden, Inst f byggvetenskaper, LTH.
I samarbete med ÅF Division International, Malmö.
Arbetet presenterades den 31 maj, 2017.


Cone penetration testing in the clay tills of Skåne - An investigation of the cone factor   
> Report TVGT-5061
> Populärvetenskaplig sammanfattning
Examensarbetare:
 Johan Lindström.
Handledare: TeknD Erika Tudisco, Avd f geoteknik, LTH och Geotekniker Håkan Lindgren, Sweco Civil AB.
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH.
I samarbete med Sweco Civil AB, Malmö.
Arbetet presenterades den 19 juni, 2017.


Numerical Analysis of Vibrations due to Impact Pile Driving   
Report: TVGT-5058
> Populärvetenskaplig sammanfattning
Examensarbetare:
 Sebastian Andersson Olivecrona och Rasmus Sulander.
Handledare: Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper och CI Alex Spetz, Avd f geoteknik, LTH.
Projektledare: Pär Sandblad, Skanska Sverige AB.
Examinator: TeknD Erika Tudisco, Avd f geoteknik, LTH.
I samarbete med Skanska Sverige AB.
Arbetet presenterades den 10 juni, 2016).


Utvärdering av vidhäftning vid användande av in-situ-gjuten betong som stämp i lerschakt   
> Report: TVSM-5057
> Populärvetenskaplig sammanfattning
Examensarbetare:
 Mylena Anderberg och Isabella Andersson.
Handledare: Universitetslektor Nils Rydén, Teknisk Geologi, LTH; TeknD Erika Tudisco, Avd f geoteknik, LTH samt Geotekniker Daniel Baltrock, Peab Anläggning AB.
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Inst f Byggvetenskaper, LTH.
I samarbete med Teknisk Geologi, LTH och Peab Anläggning AB.
Arbetet presenterades den 10 juni, 2016.


Metodik för riskklassificering av byggnader i samband med en grundvattensänkning  
Report: TVGT-5056
> Populärvetenskaplig sammanfattning
Examensarbetare:
 Anders Emanuelsson och Melina Johansson
Handledare: Prof. Ola Dahlblom och TeknD Erika Tudisco, Inst f Byggvetenskaper, LTH samt Geotekniker Henrik Möller, HM Geokonsult AB, Helsingborg (tidigare vid Tyréns AB).
Examinator: Docent Susanne Heyden, Inst f Byggvetenskaper, LTH.
I samarbete med Tyréns AB.
Arbetet presenterades den 2 mars, 2016.


The Effect of Matric Suction on Total Stability Evaluations in Clay  
Report: TVGT-5053
> Populärvetenskaplig sammanfattning
Examensarbetare:
 Robin Tvrdek
Handledare: Prof. Ola Dahlblom, Inst f Byggvetenskaper, LTH och CI Håkan Lindgren, Sweco AB.
Examinator: Professor Kent Persson, Inst f Byggvetenskaper, LTH.
I samarbete med Sweco AB.
Arbetet presenterades den 5 juni, 2015.


Styvhetsanalys av vägkonstruktion
Report: TVGT-5054
> Populärvetenskaplig sammanfattning
Examensarbetare:
 Jon Svensson
Handledare: Prof. Ola Dahlblom, Inst f Byggvetenskaper, LTH och Geotekniker Daniel Baltrock, Peab Anläggning AB.
Examinator är Prof. Kent Persson, Inst f Byggvetenskaper, LTH.
I samarbete med Peab Anläggning AB.
Arbetet presenterades den 9 juni, 2015.


Samverkansgrundläggning med spetsburna pålar - Utredning av teknisk och ekonomisk vinst
Report: TVGT-5044
> Populärvetenskaplig sammanfattning
Examensarbetare:
 André Kuzminski
Handledare: Prof. Ola Dahlblom, Inst f Byggvetenskaper, LTH; Lic. Henrik Wall och Lars Rehn, Skanska teknik, Geoteknik och berg.
Examinator: Prof. Per Johan Gustafsson, Inst f Byggvetenskaper, LTH.
I samarbete med Skanska Teknik, Geoteknik och berg.
Arbetet presenterades den 29 juni, 2015.


Lime Modification of Clay Till - A Case Study
Report: TVGT-5052
> Populärvetenskaplig sammanfattning
Examensarbetare:
 Emil Westesson
Handledare: Prof. Ola Dahlblom, Inst f Byggvetenskaper, LTH och Civ.ing. Petra Andersson, Produktionschef, Skanska Sverige AB.
Examinator: Prof. Per Johan Gustafsson, Inst f Byggvetenskaper, LTH.
I samarbete med Skanska Sverige AB.
Arbetet presenterades den 22 maj, 2015.


Inverkan av valveffekter vid beräkning av jordtryck 
Report: TVGT-5055
> Populärvetenskaplig sammanfattning
Examensarbetare:
 Victor Myrström
Handledare: Prof. Ola Dahlblom och Civ.ing. Alex Spetz, Inst f Byggvetenskaper, LTH samt Geotekniker Fredrik Thellbro, WSP Samhällsbyggnad.
Examinator: Prof. Per Johan Gustafsson, Inst f Byggvetenskaper, LTH.
I samarbete med WSP Samhällsbyggnad.
Arbetet kpresenterades den 20 maj, 2015.


3D-effekter vid släntstabiltetsutredningar
Report TVGT-5051 (Rapporttitel: "3D-Effects in Total Stability Evaluations")
Examensarbetare: Anton Karlsson och Stefan Jarl Wellershaus
Handledare: Prof. Ola Dahlblom, Inst f Byggvetenskaper, LTH och Geotekniker Daniel Baltrock, Tyréns AB.
Examinator: TeknD Kent Persson, Inst f Byggvetenskaper, LTH.
I samarbete med Tyréns AB.
Arbetet presenterades den 23 maj, 2014.


Investigation of Particle Sizes, Beach Profiles and Compounds in Tailings Dams
Report TVGT-5050
Examensarbetare:Erik Månsson
Handledare: Prof. Ola Dahlblom, Inst f Byggvetenskaper, LTH och Roger Knutsson, TeknD, Sweco Gruvdammar.
Examinator: Prof. Per Johan Gustafsson, Inst f Byggvetenskaper, LTH.
Arbetet presenterades den 31 januari, 2014.


FEM-simulering av nedbrytning hos obundet material vid upprepad belastning
Report TVGT-5049
Examensarbetare:
 Domiyan Hammadi
Handledare: Prof. Ola Dahlblom, Inst f Byggvetenskaper, LTH och Per Lindh, PhD, PEAB Sverige AB.
Examinator: Kent Persson, PhD, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Arbetet presenterades den 11 juni, 2012.


Assessment of Finite Element Softwares for Geotechnical Calculations
Report TVGT-5048
Examensarbetare:
 Alex Spetz
Handledare: Prof. Ola Dahlblom, Inst f Byggvetenskaper, LTH och Per Lindh, PhD, PEAB Sverige AB.
Examinator: Kent Persson, PhD, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Arbetet presenterades den 16 april, 2012.


Skjuvhållfasthetsbestämning i lera - I samband med fördjupad släntstabilitetsutredning
Report TVGT-5047
Examensarbetare:
 Jonas Thelander
Handledare: Professor Per Johan Gustafsson, Inst f Byggvetenskaper, LTH och Geotekniker Henrik Lundström, Vectura Consulting AB, Göteborg.
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Inst f Byggvetenskaper, LTH.
Arbetet presenterades den 21 november, 2011.


Beräkning av kajspontsrörelse (deformation) med hjälp av finita elementprogrammet Plaxis   
Report TVGT-5045
Examensarbetare:
 Sinan Ahmed Akbar
Handledare: Ola Dahlblom, Inst f Byggvetenskaper, LTH och Per Lindh, PEAB Sverige AB.
Examinator: Per Johan Gustafsson, Inst f Byggvetenskaper, LTH.
I samarbete med Vectura Consulting AB.
Arbetet presenterades den 22 juni, 2011


Utvärdering av programvaror för numerisk simulering av negativa portryck   
Report TVGT-5043
Examensarbetare:
 Anna Palm
Handledare: Prof. Ola Dahlblom, Inst f Byggvetenskaper, LTH och Civ.ing. Rebecca Bertilsson, Statens geotekniska institut (SGI).
Examinator: Prof. Per Johan Gustafsson, Inst f Byggvetenskaper, LTH.
I samarbete med Statens geotekniska institut (SGI).
Arbetet presenterades den 22 juni, 2011.


Modellering av samverkansgrundläggning  i 2D och 3D   
Report TVGT-5046
Examensarbetare:
 André Ryltenius
Handledare: Prof. Ola Dahlblom, Inst f Byggvetenskaper, LTH; Lic. Lars Johansson och Lars Rehn, Skanska teknik, Geoteknik och berg.
Examinator: Prof. Per Johan Gustafsson, Inst f Byggvetenskaper, LTH.
I samarbete med Skanska Teknik, Geoteknik och berg.
Arbetet presenterades den 2 mars, 2011.
 

Sidansvarig: Bo Zadig