lu.se

Geoteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Utbildning

Utbildningen i Geoteknik involverar både grundutbildning och masterutbildning. Jordmekanik och Grundläggningsteknik är exempel på områden som behandlas.

Kurserna erbjuds främst studenter från V-, IBYA-, IBYI-, och IBYV-programmen.

En viktig del av grundutbildningen är examensarbetet, som vanligtvis utförs under studentens sista termin. Projektet kan antingen utföras i samarbete med ett privat företag, eller utgöra grund för ett fortsatt forskarprojekt.

Studierektor för grundutbildning är Susanne Heyden

Sidansvarig: Ola Dahlblom