lu.se

Geoteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Nedlagda kurser

Du som har läst en kurs tidigare som inte längre ges kan här hitta information om vilken ny kurs som har ersatt den gamla och vem du skall vända dig till om du vill tentera.

VGT021 Grundläggningsteknik: Kursen är ersatt av VGTN01.

VGTF01 Grundläggningsteknik: Kursen är ersatt av VGTN01.

Sidansvarig: Ola Dahlblom