lu.se

Geoteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Avslutade arbeten

 

Utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet för lermorän ur hejarsondering
Examensarbetare:
 Fakhro Mohamad.
Handledare: Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH och Martin Dreifaldt, WSP AB.
Examinator: TeknD Erika Tudisco, Avd f geoteknik, LTH.
I samarbete med WSP AB.
Arbetet presenterades i november, 2016.


Provdragning av dragsteg i kalkberg - En utredning av standarden SS-EN 1537
Examensarbetare:
 Jonas Nilsson.
Handledare: Jerry Davidsson, Peab Grundläggning AB.
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH.
I samarbete med Peab Grundläggning AB.
Arbetet presenterades i december, 2014.


Klimatförändringarnas inverkan på dimensionerande grundvattennivå - Vid Södertunneln, Helsingborg
Examensarbetare:
 Martin Hjelmér och Jalmar Sternheden.
Handledare: Bertil Sundlöf och Mats Svensson, Tyréns AB.
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH.
I samarbete med Tyréns AB.
Arbetet presenterades den 13 juni, 2008.

Sidansvarig: Ola Dahlblom