lu.se

Geoteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Pågående arbeten


Bearing capacity calculations of piles in clay till
Examensarbetare: Jesper Jeansson.
Handledare: TeknD Erika Tudisco, Avd f geoteknik, LTH, Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH, CI Lars Marboe, HOFOR A/S och Geotekniker Håkan Lindgren, Sweco Sverige AB.
Examinator: Docent Susanne Heyden, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVGT-5071 (oavsett slutgiltig titel).


Numerical Simulation of fluid flow in a rock sample
Examensarbetare: Natalia Estupiñán Enríquez.
Handledare: TeknD Erika Tudisco, Avd f geoteknik, LTH and Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Examinator: Docent Susanne Heyden, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVGT-5059 (oavsett slutgiltig titel).

Sidansvarig: Bo Zadig