lu.se

Geoteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Nyhetsarkiv

2021


3 FEBRUARI  Exjobbspresentation

MARTIN BERNEBRING presenterar sitt examensarbete
Jämförelse av olika metoder för dimensionering av spont

Presentation äger rum onsdagen den 3 februari kl 13.15, via Zoom:
LU Zoom meeting: lu-se.zoom.us/j/66274838520

Examinator: Docent Susanne Heyden, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Handledare: Håkan Lindgren, Sweco Sverige AB; Lars Marboe, Sweco Danmark A/S; TeknD Erika Tudisco, Avd f Geoteknik, LTH och Professor Ola Dahlblom, Inst f Byggvetenskaper, LTH.

I samarbete med med Sweco Sverige AB och Sweco Danmark A/S.


2020


28 MAJ  Exjobbspresentation

ALEXANDER PETKOVSKI och DANIEL PETTERSSON presenterar sitt examensarbete
Utveckling av parametriserad numerisk modell för spontberäkningar

Presentation ägde rum torsdagen den 28 maj kl 13.00, via Zoom:
LU Zoom meeting: lu-se.zoom.us/j/63006394123

You can also join the meeting by entering the following information in the Join a meeting dialogue or in the Zoom app:
Meeting ID: 63006394123

Opponenter: Martin Heinegård och Henrik Johansson.
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Handledare: Professor Kent Persson, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Biträdande handledare: Docent Nils Rydén och Geotekniker Daniel Baltrock, Peab Anläggning AB. 
I samarbete med Peab Anläggning AB.


28 MAJ  Exjobbspresentation

BJÖRN ELFVING och ARON SANDSTRÖM presenterar sitt examensarbete
Vertical elliptical access-shafts Geometrical optimisation through FE-modelling

Presentation ägde rum torsdagen den 28 maj kl 11.30, via Zoom:
LU Zoom meeting: https://lu-se.zoom.us/j/61010604222

Opponenter: Alexander Petkovski och Daniel Pettersson.
Examinator: Docent Susanne Heyden, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Handledare: TeknD Erika Tudisco, Avd f geoteknik, LTH; Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH samt TeknD Mats Svensson,Tyréns.
I samarbete med Tyréns.


28 MAJ  Exjobbspresentation

MARIA BÄRRING och JOSEFIN THORESSON presenterar sitt examensarbete
Temporära stödkonstruktioner i lera Klimat- och kostnadsanalys över stålspont och släntning

Presentation ägde rum torsdagen den 28 maj kl 10.00 via Zoom:
LU Zoom meeting: lu-se.zoom.us/j/68896719611.

Opponenter:
Björn Elfving och Aron Sandström.
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Handledare: Docent Nils Rydén, Peab Anläggning AB.
Biträdande handledare: TeknD Erika Tudisco, Avd f geoteknik, LTH.
I samarbete med Peab Anläggning AB.


2019


16 OKTOBER  Disputation

ALEX SPETZ försvarade sin doktorsavhandling
Numerical Modelling of Geomaterials at Failure

Fakultetsopponent: Professor Giulio Sciarra, Research Institute in Civil and Mechanical Engineering (GeM), Nantes, Frankrike.

Datum och tid: Onsdagen den 16 oktober 2019, kl. 10.15.
Plats: Matteannexet, sal MA:5.
Adress: Lunds tekniska högskola, Sölvegatan 20 i Lund.


2 APRIL  Exjobbspresentation 

RASMUS LUND TEBÄCK presenterade sitt examensarbete
Dynamisk finita element-analys av vibrodriven spontplanka

Examinator: Docent Susanne Heyden, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation ägde rum tisdagen den 2 april kl 14.15 i rum 5124 i V-huset, LTH (konferensrummet vid fikarummet på femte våningen).
Adress: John Ericssons väg 1, Lund.i V-huset, John Ericssons väg 1, Lund.
Arbetet är utfört i samarbete med Trafikverket.


2018


20 DECEMBER  Exjobbspresentation

MATILDA AGORELIUS och JOHANNA NOBERIUS presenterade sitt examensarbete
Beräkningsmetoder för flerbandssponter - Skillnader mellan metoderna och deras inverkan på resultatet

Examinator: Docent Susanne Heyden, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation ägde rum torsdagen den 20 december kl 14.00 i rum 5124 i V-huset, LTH (konferensrummet vid fikarummet på femte våningen).
Adress: John Ericssons väg 1, Lund.i V-huset, John Ericssons väg 1, Lund.
Arbetet utfört i samarbete med Peab Anläggning AB.


15 JUNI  Exjobbspresentation

SOFIA HASSELBERG presenterade sitt examensarbete
Laboratory testing related to unloading modulus of soft clay

Examinator: Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation ägde rum fredagen den 15 juni kl 11.45 i konferensummet på femte våningen i V-huset.
Adress: John Ericssons väg 1, Lund.i V-huset, John Ericssons väg 1, Lund.
Arbetet utfört i samarbete med Skanska Sverige AB.


15 JUNI  Exjobbspresentation

OSKAR MARKSTRÖM presenterade sitt examensarbete
Relationship between shear-wave velocity and consolidation parameters of peat

Examinator: Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation ägde rum fredagen den 15 juni kl 10.30 i konferensummet på femte våningen i V-huset.
Adress: John Ericssons väg 1, Lund.i V-huset, John Ericssons väg 1, Lund.


15 JUNI  Exjobbspresentation

JULIA KNUTSSON presenterade sitt examensarbete
Evaluating undrained shear strength of clay with DPSH-A - A down to earth assessment of the applicability in Scania, Sweden

Examinator: Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation ägde rum fredagen den 15 juni kl 09.15 i konferensummet på femte våningen i V-huset.
Adress: John Ericssons väg 1, Lund.i V-huset, John Ericssons väg 1, Lund.
Arbetet är utfört i samarbete med WSP Samhällsbyggnad.


2017


19 JUNI  Exjobbspresentation

JOHAN LINDSTRÖM presenterade sitt examensarbete
Cone penetration testing in the clay tills of Skåne - An investigation of the cone factor

Examinator: Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation ägde rum måndagen den 19 juni, 2017, kl 13:30 i rum 5124 i V-huset (mötesrummet på 5:e våningen), John Ericssons väg 1, Lund.


1 JUNI  Exjobbspresentation

VIKTOR BENGTSSON presenterade sitt examensarbete
Jordstabilisering - Packningsarbetets påverkan på hållfastheten i stabiliserade jordar

Examinator: Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation ägde rum torsdagen den 1 juni kl 10.00 i rummet C521 vid Campus Helsingborg.


31 MAJ  Exjobbspresentation

ELINOR LJUNGGREN presenterade sitt examensarbete
Metodik för riskklassificering av byggnader i samband med en grundvattensänkning

Examinator: Docent Susanne Heyden, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation ägde rum onsdagen den 31 maj kl 10.30 i mötesrummet vid fikarummet på femte våningen i V-huset, John Ericssons väg 1, Lund.


Sidansvarig: Bo Zadig