lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

TVGT-7000

Internal Reports


Report TVGT-7011  (pdf 2.2 MB)
Title:
Evaluation of reinforcement needs in shallow foundations, comparing modulus of subgrade reactions and FEA
Authors: Spetz, Alex and Dahlblom, Ola
14 pages. First published 2019.


Report TVGT-7010  (pdf not available)
Title:
Kalibrering av FEM-beräkningar med plattbelastning utförd på Tornhill, Lund
Authors: Lindh, Per
26 pages. First published 2012.


Report TVGT-7009  (pdf not available)
Title:Geotekniska egenskaper hos restprodukter från PFBC-anläggningen vid Öresundsverket
Authors: Gudmundsson, Gísli och Stigson Malmborg, Bo
--- pages. First published 1983.


Report TVGT-7008  (pdf not available)
Title:Horisontellt belastade plinta. Pilotförsök. Resultat av provbelastningar
Author: Gudmundsson, Gísli
--- pages. First published 198-.


Report TVGT-7007  (pdf not available)
Title: Konferensen "Markhantering Malmö 791121". Delen: "Fyllning med finkornig jord"
Author: Hartlén, Jan
--- pages. First published 1979.


Report TVGT-7006  (pdf not available)
Title: Konferensen "Markhantering Malmö 791121". Delen: Geoteknik"
Author: Hartlén, Jan
--- pages. First published 1979.


Report TVGT-7005  (pdf not available)
Title: Kolaska för fyllning och jordstabilisering
Author: Hartlén, Jan
--- pages. First published 1979.


Report TVGT-7004  (pdf not available)
Title: Kv Repslagaren, Lund. PM behandlande orsaken till uppkomna skador i Repslagaren nr 15
Author: Hartlén, Jan
--- pages. First published 1979.


Report TVGT-7003  (pdf not available)
Title: Kolaska
Author: Hartlén, Jan
--- pages. First published 1979.


Report TVGT-7002  (pdf not available)
Title: Landskrona kommun. PM rörande askutfyllnad inom blivande Sundshamnen
Author: Hartlén, Jan
--- pages. First published 1979.


Report TVGT-7001  (pdf not available)
Title: Höllviken. Intern PM. Synpunkter rörande sandinspolning
Author: Hartlén, Jan
--- pages. First published 1979.

Page Manager: Bo Zadig

Publications published by Geotechnical Engineering

TVGT-1000
Doctoral Theses
and Licentiate Dissertations

TVGT-3000
Research Reports

TVGT-5000
Master's Dissertations

TVGT-6000
Bachelor's Dissertations

TVGT-7000
Internal Reports

THID-5000
Bachelor’s Dissertations,
LTH School of Engineering