lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

TVGT-5000


This list includes also master’s dissertations in geotechnical engineering published in the TVSM-5000 series.

Master's Dissertations - Page 2


Report TVSM-5161  (pdf 1.0 MB)
Title:
Analysis of Settlements of Test Embankments During 50 Years - A Comparison Between Field Measurements and Numerical Analysis Author:Gündüz, Bahatin
Supervisors: Professor Ola Dahlblom, Div. of Structural Mechanics; and Lars Johansson, Ramböll Sverige AB, Malmö.
53 pages. First published December 2008.

Report TVSM-5158  (pdf 1.6 MB)
Title:
Moderna grunder - Konceptgrundläggning för flerbostadshus
Author:Rovapalo, Fiona
Supervisors: Professor Ola Dahlblom, Div. of Structural Mechanics; and Lic. Anders Wall, Skanska Sverige AB - Skanska Teknik, Geoteknik och berg.
132 pages. First published February, 2009.

Report TVSM-5156  (pdf 2.7 MB)
Title:
Grundförstärkning med stenpelare. Introduktion och beräkningsmodell
Authors:Dahlberg, Johan och Hedlund, Johan
Supervisors: Professor Per Johan Gustafsson, Div. of Structural Mechanics and Marcus Dahlström, LCM AB.
89 pages. First published March, 2008.

Report TVSM-5148  (pdf 3,5 MB)
Title:
Samverkansgrundläggning i relation till pålning
Author:Schunnesson, Christoffer
Supervisors: Professor Ola Dahlblom, Div. of Structural Mechanics and Lars Johansson, Ramböll Sverige AB, Malmö.
50 pages. First published January, 2008.

Report TVSM-5145  (pdf 3.2 MB)
Title:
Analys av jord och konstruktion i samverkan - Utvärdering av olika FE-program
Author:Jönsson, Daniel
Supervisors: Professor Ola Dahlblom, Div. of Structural Mechanics and Henrik Möller, Tyréns, Helsingborg.
184 pages. First published June, 2007.

Report TVGT-5042  (pdf not available)
Title:
Strength and Compaction Properties of a Composite Soil - Using Cement Stabilised Till and Rubber Waste
Author: Mattsson, Nina
Supervisor: Per Lindh, Div. of Soil Mechanics and Foundation Engineering.
--- pages. First published 2004.

Report TVGT-5041  (pdf not available)
Title:
Fin- och blandkorniga moräners packbarhet och hållfasthet. Undersökning av naturlig och stabiliserad jord med hjälp av MCV-metoden och modifierad Proctor
Author: Lindberg, Christina och Carlsson, Magnus
Supervisor: Per Lindh, Div. of Soil Mechanics and Foundation Engineering.
--- pages. First published 2002.

Report TVGT-5040  (pdf not available)
Title:
FEM-analys av en omättad jordprofil och slänt i Lockarp med hjälp av mjukvarupaketet Geo-Slope
Author: Dahlgren, Nicklas
Supervisors: ---
--- pages. First published 2001.

Report TVGT-5039  (pdf not available)
Title:
Säkerhetsanalys med beaktande av samverkan mellan jord och konstruktion
Author: Elofsson, Roger
Supervisors: Bo Stigson Malmborg, Div. of Soil Mechanics and Foundation Engineering and Henrik Möller.
--- pages. First published 2001.

Report TVGT-5038  (pdf not available)
Title:
SASW as a Tool for non Destructive Testing of Pavements
Author: Rydén, Nils
Supervisors: ---
--- pages. First published 1999.

Report TVGT-5037  (pdf not available)
Title:
Characterization of Landfills Combining SAW, DC Resistivity and CPT
Authors: Wändel, Per and Chronberg, My
Supervisors: Mats Svensson, Div. of Soil Mechanics and Foundation Engineering and Christian Bernstone.
--- pages. First published 1999.

Report TVGT-5036  (pdf not available)
Title:
Bärighet hos lermorän - Kontrollmetoder för väg 94
Author: Selander, Marcus
Supervisors: Jan Hartlén och Mats Svensson, Div. of Soil Mechanics and Foundation Engineering.
--- pages. First published 1999.

Report TVGT-5035  (pdf not available)
Title:
Kvalitetskontroll av kalkstabiliserade terrasser
Author: Löwhagen, Per
Supervisor: Per Lindh, Div. of Soil Mechanics and Foundation Engineering.
--- pages. First published 1999.

Report TVGT-5034  (pdf not available)
Title:
Egenskaper hos blöt utlagd fyllning av lermorän. Undersökning från provbank
Authors: Lindahl, Annika och Svensson, Krister
Supervisors: ---
--- pages. First published 1996.

Report TVGT-5033  (pdf not available)
Title:
Stötvågsmätning vid sänkhammarborrning
Authors: Holmén, Martin och Wetterholm, Lennart
Supervisors: ---
--- pages. First published 1995.

Report TVGT-5032  (pdf not available)
Title:
Utvärdering av den ytvågsseismiska metoden SASW - Spectral Analysis of Surface Waves - samt en litteraturstudie av andra metoder för bestämning av skjuvmodulen, G
Author: Fransson, Camilla
Supervisors: ---
--- pages. First published 1995.

Report TVGT-5031  (pdf not available)
Title:
Vägbankssättningar vid överlast
Author: Junefelt, Carina
Supervisors: ---
--- pages. First published 1995.

Report TVGT-5030  (pdf not available)
Title:
Mätmetodik och deformationsstudier med belastningsvagn på flygfält
Authors: Håkansson, Henrik och Lundström, Henrik
Supervisors: ---
--- pages. First published 1993.

Report TVGT-5029  (pdf not available)
Title:
Earth Pressure Analyses With FEM
Author: Foley, Christina
Supervisors: ---
--- pages. First published 1993.

Report ---  (pdf not available)
Title:
Kollapsverhalten feinkörniger Böden infolge Aufsättigung bei Einbau mit geringerer als der optimalen Verdichtung (Collapse Behavior of Fine-Grained Soils Compacted by Less Than the Optimum Compaction Effort due to Saturation)
Author: Kirrmann, Stefanie
Supervisors: ---
--- pages. First published 1992.

Report TVGT-5028  (pdf not available)
Title:
Deformationer vid passiva jordtryck, en modellstudie
Author: Hellqvist, Johan
Supervisors: ---
--- pages. First published 1992.

Report TVGT-5027  (pdf not available)
Title:
En modellstudie av passiva jordtryck
Author: Holmqvist, Marie
Supervisors: ---
--- pages. First published 1992.

Report TVGT-5026  (pdf not available)
Title:
Simulering av tunnelutbrytning i hårt berg. Effekter på närzonen
Author: Eriksson, Magnus
Supervisor: Harald Hökmark.
--- pages. First published 1992.

Report TVGT-5025  (pdf not available)
Title:
Dykbesiktning av kajer - Med utgångspunkt från Malmö hamn
Authors: Möller, Henrik och Trygg, Jan
Supervisors: Bo Stigson Malmborg, Div. of Soil Mechanics and Foundation Engineering and Kjell Andersson, Div of Engineering Geology.
--- pages. First published 1991.

Report TVGT-5024  (pdf not available)
Title:
Hydraulic Conductivity in Low Permeable Rock
Authors: Skantz, Peter and Åstedt, Björn
Supervisor: Lennart Börgesson.
--- pages. First published 1990.

Report TVGT-5023  (pdf not available)
Title:
---
Author: Granqvist, J
Supervisors: ---
--- pages. First published ----.

Report TVGT-5022 (pdf not available)
Title:
Datorprogram för stödmursdimensionering.
Authors: Persson, Jenny och Petree, Mikaela
Medföljande manual "Manual till datorprogram för stödmursdimensionering".
Supervisors: Bo Stigson Malmborg, Div. of Soil Mechanics and Foundation Engineering samt Elvir Olsson och Jan Tengroth.

--- pages. First published 1988.

Report TVGT-5021 (pdf not available)
Title:
Bergs reaktion på injektering vid höga tryck
Author: Svenningsen, Niclas
Supervisors: ---.
--- pages. First published 1988.

Report TVGT-5020 (pdf not available)
Title:
En studie av CPT-metoden - Framtidens sonderingsmetod
Author: Lemje, Anders
Supervisors: ---
--- pages. First published 1987.

Report TVGT-5019 (pdf not available)
Title:
Friktion mellan jord och geotextil
Author: Persson, Ingmar
Supervisors: ---
--- pages. First published 1987.

Report TVGT-5018 (pdf not available)
Title:
En betongstenbeläggnings uppförande vid höga statiska laster
Authors: Nelson, Björn och Jonsson, Eva
Supervisors: ---
--- pages. First published 1985.

Report TVGT-5017 (pdf not available)
Title:
Elasticitets- och bäddmodul för sand, utvärderade från triaxialförsök
Author: Theodorsson, Olafur
Supervisors: Bo Stigson Malmborg och Gisli Gudmundsson, Div. of Soil Mechanics and Foundation Engineering.
--- pages. First published 1985.

Report TVGT-5016 (pdf not available)
Title:
Om svällande leror i semiarida klimat
Authors: Dueck, Ann och Jönsson, Ulf
Supervisors: ---
--- pages. First published 1985.

Report TVGT-5015 (pdf not available)
Title:
Dynamisk och statisk bärförmåga hos stång i jord
Authors: Possfelt, Ulf och Widerdal, Mats
Supervisors: Björn Möller, Div. of Soil Mechanics and Foundation Engineering.
--- pages. First published 1985.

Report TVGT-5014 (pdf not available)
Title:
Sonderingsmetoders förmåga att beskriva odränerad skjuvhållfasthet
Authors: Malthe, Lars och Nilsson, Anders
Supervisors: ---
--- pages. First published 1984.

Report TVGT-5013 (pdf not available)
Title:
Mekanisk nedbrytning av finkorniga muddermassor
Authors: Persson, M. och Stjernqvist, H.
Supervisors: ---
--- pages. First published 1983.

Report TVGT-5012 (pdf not available)
Title:
Densitet vid lös och fast lagring hos några friktionsmaterial
Author: Nilsson, Ulf
Supervisors: ---
--- pages. First published 1983.

Report TVGT-5011 (pdf not available)
Title:
Hållfasthetens beroende av spänningsvägen till brott hos en inpackad finkornig jord
Author: Stefanoudakis, D. E.
Supervisors: ---
--- pages. First published 1983.

Report TVGT-5010 (pdf not available)
Title:
Fallviktsmetoden. En lämplig metod för kontroll av jordfyllning
Author: Hammarling, Bengt
Supervisors: ---
--- pages. First published 1982.

Report TVGT-5009 (pdf not available)
Title:
Dynamiska porvattentryck vid pålslagning
Authors: Barmen, Gerhard; Eken, Erik och Persson, Bo
Supervisors: Bo Stigson Malmborg och Björn Möller, Div. of Soil Mechanics and Foundation Engineering.
--- pages. First published 1982.

Report TVGT-5008 (pdf not available)
Title:
Muddermassors avnötning vid transport i rörledning
Author: Myhrberg, P.
Supervisors: ---
--- pages. First published 1982.

Report TVGT-5007 (pdf not available)
Title:
Kolaska, avfall eller resurs. En studie av enbottenaskas användningsmöjligheter
Authors: Elander, Pär och Eriksson, Per
Supervisors: Bo Stigson Malmborg och Lars-Äke Karlsson, Div. of Soil Mechanics and Foundation Engineering.
--- pages. First published 1981.

Report TVGT-5006 (pdf not available)
Title:
Utveckling av datorprogram för utvärdering av pressiometerförsök
Author: Carlsson, Anders
Supervisor: Bo Stigson Malmborg, Div. of Soil Mechanics and Foundation Engineering.
--- pages. First published 1981.

Report TVGT-5005 (pdf not available)
Title:
Skjuvvågshastighet i finkornig jordfyllning vid varierande packningsarbete och vattenkvot
Author: Väppling, Lennart
Supervisors: Bo Stigson Malmborg, Div. of Soil Mechanics and Foundation Engineering.
--- pages. First published 1981.

Report TVGT-5004 (pdf not available)
Title:
Kolaska från Hässelbyverket. Tekniska egenskaper
Author: Nilsson, Göran
Supervisor: Jan Hartlén, Div. of Soil Mechanics and Foundation Engineering.
--- pages. First published 1979.

Report TVGT-5003 (pdf not available)
Title:
Studier av dynamiska portryck kring en påle. Modellförsök
Authors: Johannesson, Lars-Erik och Söderlund, Ingmar
Supervisors: Jan Hartlén och Björn Möller, Div. of Soil Mechanics and Foundation Engineering.
--- pages. First published 1979.

Report TVGT-5002 (pdf not available)
Title:
Gyttjas hållfasthets- och deformationsegenskaper
Authors: Nortén, Per och Karlsson, Lars-Åke
Supervisors: Björn Möller, Div. of Soil Mechanics and Foundation Engineering.
--- pages. First published 1978.

Report TVGT-5001 (pdf not available)
Title:
Vattenkvotens och torrdensitetens inverkan på packad moränleras egenskaper. Jämförelse mellan olika mätmetoder
Authors: Andersson, L. och Bjurek, H.
Supervisor: Bo Stigson Malmborg, Div. of Soil Mechanics and Foundation Engineering.
--- pages. First published 1978.

Rapport 76  (pdf not available)
Title:
Belastningshastighetens inverkan på moränlerans sättningsegenskaper vid plattsättning
Authors: Ausmann, Henry och Karlsson, Lennart
Supervisors: ---
--- pages. First published 1976.

Rapport 66  (pdf not available)
Title:
Kontroll av packad moränleras egenskaper
Authors: Granström, Mats och Wellander, Thomas
Supervisors: ---
--- pages. First published 1975.


Page Manager: Bo ZadigPublications published by Geotechnical Engineering

TVGT-1000
Doctoral Theses
and Licentiate Dissertations

TVGT-3000
Research Reports

TVGT-5000
  Page 1 (2017-2010)
  Page 2 (2009-1975)

TVGT-6000
Bachelor's Dissertations

TVGT-7000
Internal Reports

THID-5000
Bachelor’s Dissertations,
LTH School of Engineering