lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

TVGT-5000


This list includes also master’s dissertations in geotechnical engineering published in the TVSM-5000 series.

Master's Dissertations - Page 1


Report TVGT-5074 (pdf 16.7 MB)
Title: Ultraljudtomografi av jordkropp - Invertering av två signaler
Author: Flores Huayllani, Gabriel 
Supervisor: Erika Tudisco, Associate Professor, Div. of Geotechnical Engineering, LTH.
72 pages. First published April 2023.


Report TVGT-5073 (pdf 5.2 MB)
Title: Utvärdering av CPT-resultat i anrikningssand
Author: Silfver, Ebba 
Supervisor: Erika Tudisco, Associate Professor, Div. of Geotechnical Engineering, LTH.
Assistant Supervisor: Roger Knutsson, PhD in Soil Mechanics, Tailings Consultants Scandinavia AB (TCS) .
89 pages. First published January 2023.


Report TVGT-5072 (pdf 12.1 MB)
Title: Bergförankring av betongtråg - Jämförelse mellan passiva förankringar och mikropålar
Authors: Lundquist, Anton och Eriksson, Mattias 
Supervisor: Erika Tudisco, Associate Professor, Div. of Geotechnical Engineering, LTH.
Assistant Supervisors: Peter Persson, Associate Professor and Professor Ola Dahlblom, Dept. of Structural Mechanics, LTH, together with Anna Dahl, Project Manager, Implenia Sverige AB.
196 pages. First published February 2022.


Report TVGT-5070 (pdf 5.0 MB)
Title: Jämförelse av olika metoder för dimensionering av spont
Authors: Bernebring, Martin  
Supervisors: Professor Ola Dahlblom, Dept. of Construction Sciences, LTH; Dr Erika Tudisco, Div. of Geotechnical Engineering, LTH, together with Håkan Lindgren, Geotechnical Engineer, Sweco Sverige AB and Lars Marboe, MSc, Sweco Danmark A/S.
73 pages. First published March 2021.


Report TVGT-5069 (pdf 34.4 MB)
Title: Utveckling av parametriserad numerisk modell för spontberäkningar
Authors: Petkovski, Alexander och Pettersson, Daniel  
Supervisor: Professor Kent Persson, Dept. of Construction Sciences, LTH.
Assistant Supervisors: Daniel Baltrock, Geotechnician, Peab Anläggning AB and Nils Rydén, Associate Professor, Div. of Engineering Geology, LTH | Peab Anläggning AB.

102 pages. First published June 2020.


Report TVGT-5068 (pdf 6.5 MB)
Title: Vertical elliptical access-shafts - Geometrical optimisation through FE-modelling
Authors: Sandström, Aron och Elfving, Björn  
Supervisors: Dr Erika Tudisco, Div. of Geotechnical Engineering, LTH; Professor Ola Dahlblom, Dept. of Construction Sciences, LTH and Dr Mats Svensson, Tyréns AB.
110 pages. First published June 2020.


Report TVGT-5067 (pdf 14.7 MB)
Title: Klimat- och kostnadsanalys över stålspont och släntning
Authors: Bärring, Maria och Thoresson, Josefin  
Supervisor: Nils Rydén, Associate Professor, Div. of Engineering Geology, LTH | Peab Anläggning AB.
Assistant Supervisor: Dr Erika Tudisco, Div. of Geotechnical Engineering, LTH.

81 pages. First published June 2020.


Report TVGT-5066 (pdf 12.9 MB)
Title: Dynamisk finita element-analys av vibrodriven spontplanka
Author: Lund Tebäck, Rasmus  
Supervisors: Professor Ola Dahlblom, Dept. of Construction Sciences, LTH; Dr Erika Tudisco, Div. of Geotechnical Engineering, LTH; Dr Peter Persson, Div. of Structural Mechanics, LTH and Dr Kenneth Viking, Trafikverket.
78 pages. First published May 2019.


Report TVGT-5065 (pdf 0.96 MB)
Title: Beräkningsmetoder för flerbandssponter - Skillnader mellan metoderna och deras inverkan på resultatet
Author: Agorelius, Matilda och Noberius, Johanna  
Supervisors: Professor Ola Dahlblom, Dept. of Construction Sciences, LTH and Erika Tudisco, PhD, Div. of Geotechnical Engineering, LTH, together with Daniel Baltrock, Geotechnician and Nils Rydén, Senior Lecturer, Peab Anläggning AB.
66 pages. First published December 2018.


Report TVGT-5064 (pdf 4.6 MB)
Title: Evaluating undrained shear strength of clay with DPSH-A - A down to earth assessment of the applicability in Scania, Sweden
Author: Knutsson, Julia  
Supervisors: Erika Tudisco, PhD, Div. of Geotechnical Engineering, LTH and Geotekniker Dennis Overgaard, WSP Samhällsbyggnad.
91 pages. First published May 2018.


Report TVGT-5063 (pdf 6.9 MB)
Title: Relationship between shear-wave velocity and consolidation parameters of peat
Author: Markström, Oskar 
Supervisors: Erika Tudisco, PhD, Div. of Geotechnical Engineering, LTH and Michael Long, Assoc Professor, School of Civil Engineering, UCD, Dublin.
66 pages. First published June 2018.


Report TVGT-5062 (pdf 3.9 MB)
Title: Laboratory testing related to unloading modulus of soft clay
Author: Hasselberg, Sofia  
Supervisors: Erika Tudisco, PhD, Div. of Geotechnical Engineering, LTH and Johannes Tornborg, Geotechnical Engineer, Skanska Sverige AB.
104 pages. First published June 2018.


Report TVGT-5061 (pdf 1.6 MB)
Title: Cone penetration testing in the clay tills of Skåne - An investigation of the cone factor
Author: Lindström, Johan  
Supervisors: Erika Tudisco, PhD, Div. of Geotechnical Engineering, LTH and Håkan Lindgren, Geotechnical Engineer, Sweco Civil AB.
72 pages. First published June 2017.


Report TVGT-5060 (pdf 10.6 MB)
Title: FEM-analys av betongdammar grundlagda på jord
Author: Ljunggren, Elinor 
Supervisors: Erika Tudisco, PhD, Div. of Geotechnical Engineering, LTH; Professor Ola Dahlblom, Dept. of Construction Sciences, LTH and Tomas Ekström, PhD, ÅF Division International.
118 pages. First published July 2018.


Report TVGT-5058 (pdf 3.2 MB)
Title: Numerical Analysis of Vibrations due to Impact Pile Driving
Authors: Andersson Olivecrona, Sebastian and Sulander, Rasmus  
Supervisors: Professor Ola Dahlblom, Dept. of Construction Sciences, LTH and Alex Spetz, MSc, Div. of Geotechnical Engineering, LTH together with Pär Sandblad, Project Manager, Skanska Sverige AB.
78 pages. First published August 2016.


Report TVGT-5057 (pdf 6.9 MB)
Title: Utvärdering av vidhäftning vid användande av in-situ-gjuten betong som stämp i lerschakt
Authors: Anderberg, Mylena and Andersson, Isabella 
Supervisors: Nils Rydén, Associate Professor, Dept. of Engineering Geology, LTH; Erika Tudisco, PhD, Div. of Geotechnical Engineering, LTH and Daniel Baltrock, Geotechnician, Peab Anläggning AB.
98 pages. First published June 2016.


Report TVGT-5056 (pdf 12.6 MB)
Title: Metodik för riskklassificering av byggnader i samband med en grundvattensänkning
Authors: Emanuelsson, Anders och Johansson, Melina  
Supervisors: Professor Ola Dahlblom and Erika Tudisco, PhD, Dept. of Construction Sciences, LTH and Henrik Möller, Geotechnician, HM Geokonsult AB, Helsingborg.
54 pages. First published March 2016.


Report TVGT-5055  (pdf 13.5 MB)
Title: Inverkan av valveffekter vid beräkning av jordtryck
Author: Myrström, Victor  
Supervisors: Professor Ola Dahlblom and Alex Spetz, MSc, Dept. of Construction Sciences, LTH and Fredrik Thellbro, Geotechnician, WSP Samhällsbyggnad.
95 pages. First published June 2015.
Valt till bästa examensarbete 2015 av Svenska Geotekniska Föreningen.


Report TVGT-5054  (pdf 2.3 MB)
Title: Styvhetsanalys av vägkonstruktioner
Author: Svensson, Jon  
Supervisors: Professor Ola Dahlblom, Dept. of Construction Sciences, LTH and Daniel Baltrock, Geotechnician, Peab Anläggning AB.
74 pages. First published August 2015.


Report TVGT-5053 (pdf 3.0 MB)
Title: The Effect of Matric Suction on Total Stability Evaluations in Clay
Author: Tvrdek, Robin  
Supervisors: Professor Ola Dahlblom, Inst f Byggvetenskaper, LTH and Håkan Lindgren, MSc, Sweco Civil AB.
91 pages. First published June 2015.


Report TVGT-5052  (pdf 10.6 MB)
Title: Lime Modification of Clay Till - A Case Study
Author: Westesson, Emil  
Supervisors: Professor Ola Dahlblom, Dept. of Construction Sciences, LTH and Petra Andersson MSc Civ Eng, Skanska Sverige AB.
88 pages. First published June 2015.


Report TVGT-5051  (pdf 3.9 MB)
Title: 3D-Effects in Total Stability Evaluations
Author: Karlsson, Anton and Jarl Wellershaus, Stefan  
Supervisors: Professor Ola Dahlblom, Dept. of Construction Sciences and Daniel Baltrock, Geotechnician, Tyréns AB.
108 pages. First published August 2014.

Valt till bästa examensarbete 2014 av Svenska Geotekniska Föreningen.


Report TVGT-5050  (pdf 5.6 MB)
Title: Investigation of Particle Sizes, Beach Profiles and Compounds in Tailings Dams
Author: Månsson, Erik  
Supervisors: Professor Ola Dahlblom, Dept. of Construction Sciences and Roger Knutsson, PhD, Sweco, Gruvdammar.
75 pages. First published April 2014.


Report TVGT-5049  (pdf 2.7 MB)
Title: FEM-simulering av nedbrytning hos obundet material vid upprepad belastning
Author: Hammadi, Domiyan  
Supervisors: Prof. Ola Dahlblom, Dept. of Construction Sciences and Per Lindh, PhD, PEAB Sverige AB.
78 pages. First published July 2012.


Report TVGT-5048  (pdf 2.2 MB)
Title: Assessment of Finite Element Softwares for Geotechnical Calculations
Author: Spetz, Alex
Supervisors: Prof. Ola Dahlblom, Dept. of Construction Sciences and Per Lindh, PhD, PEAB Sverige AB.
100 pages. First published May 2012.


Report TVGT-5047  (pdf 3.8 MB)
Title: Skjuvhållfasthetsbestämning i lera - I samband med fördjupad släntstabilitetsutredning
Author: Thelander, Jonas
Supervisors: Prof. Per Johan Gustafsson, Dept. of Construction Sciences and Henrik Lundström, Geotechnical Engineer, Vectura Consulting AB, Göteborg.
72 pages. First published November 2011.


Report TVGT-5046  (pdf 2.0 MB)
Title: FEM Modelling of Piled Raft Foundations in Two and Three Dimensions
Author: Ryltenius, André
Supervisors: Prof. Ola Dahlblom, Dept. of Construction Sciences and Lars Johansson, Lic Eng, Ramböll Sverige AB.
73 pages. First published October 2011.


Report TVGT-5045  (pdf 3.1 MB)
Title: Finita Elementanalys av en kajspont
Author: Akbar, Sinan Ahmed
Supervisors: Prof. Ola Dahlblom and PhD Kent Persson and Dept. of Construction Sciences ; Per Lindh, PhD, PEAB Sverige AB.
93 pages. First published November 2011.


Report TVGT-5044  (pdf 12.5 MB)
Title: Samverkansgrundläggning med spetsburna pålar - Utredning av teknisk och ekonomisk vinst
Author: Kuzminski, André
Supervisors: Prof. Ola Dahlblom, Dept. of Construction Sciences; Henrik Wall and Lars Rehn, Skanska Teknik, Geoteknik och berg.
108 pages. First published July 2015.


Report TVGT-5043  (pdf 2.0 MB)
Title: Utvärdering av programvaror för numerisk simulering av negativa portryck
Author: Palm, Anna
Supervisors: Prof. Ola Dahlblom, Dept. of Construction Sciences and Rebecca Bertilsson, MSc, Statens geotekniska institut (SGI).
72 pages. First published November .


TVSM-5173  (pdf 3.1 MB)
Title: Optimerad grundläggning av landbaserade vindkraftverk och dimensionering av dess fundament
Author: Svensson, Henrik
Supervisors: Prof. Per Johan Gustafsson, Div. of Structural Mechanics and Lic. Lars Johansson, Geotekniker, Geo & Miljö Malmö, Ramböll Sverige AB.
58 pages. First published December 2010.


Report TVSM-5170  (pdf 8.0 MB)
Title:
 Vibration Analysis of Underground Tunnel at High-Tech Facility
Author: Negreira Montero, Juan 
Supervisor: Kent Persson, PhD, Div. of Structural Mechanics.
80 pages. First published August 2010.


Report TVSM-5166  (pdf 3.0 MB)
Title:
 Spontkonstruktion
Author: Nagy, Rikard
Supervisors: Prof. Ola Dahlblom, Div. of Structural Mechanics; Håkan Camper, Skanska Teknik, Bro och Anläggning, and Anders Kullingsjö, Skanska Teknik, Geoteknik och Infra.
96 pages. First published March, 2010.


Report TVSM-5165  (pdf 2.0 MB)
Title:
 Grävpålar - Dimensionering, utformning och användningsområden
Author: Shiltagh, Sam
Supervisors: Prof. Per Johan Gustafsson and Professor Ola Dahlblom, Div. of Structural Mechanics, and Lars Rehn, Skanska Teknik, Malmö.
92 pages. First published August 2010.


Report TVSM-5164  (pdf 7.0 MB)
Title:
 Analysis of Vibrations in High-Tech Facility
Author: Persson, Peter
Supervisor: Kent Persson, PhD, Div. of Structural Mechanics i samarbete med MAX-lab, Lund University.
73 pages. First published June 2010.


Page Manager: Bo ZadigPublications published by Geotechnical Engineering

TVGT-1000
Doctoral Theses
and Licentiate Dissertations

TVGT-3000
Research Reports

TVGT-5000
  Page 1 (2017-2010)
  Page 2 (2009-1975)

TVGT-6000
Bachelor's Dissertations

TVGT-7000
Internal Reports

THID-5000
Bachelor’s Dissertations,
LTH School of Engineering