lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

TVGT-3000

Research Reports


Report TVGT-3029  (pdf not available)
Title:Användandet av moränmassor för utfyllnad under vatten
Author: Jelisic, Nenad
--- pages. First published 1998.


Report TVGT-3028  (pdf not available)
Title: Egenskaper i lermorän
Author: Dueck, Ann
--- pages. First published 1997.


Report TVGT-3027  (pdf not available)
Title: Laboratorieförsök i omättad jord
Author: Dueck, Ann
--- pages. First published 1997.


Report TVGT-3026  (pdf not available)
Title: Finkornig jordfyllning
Author: Stigson Malmborg, Bo
--- pages. First published 1996.


Report TVGT-3025  (pdf not available)
Title: Reference Site For Clay Till
Author: Dueck, Ann
--- pages. First published 1995.


Report TVGT-3024  (pdf not available)
Title: Hur packa finkornig jord?
Author: Stigson Malmborg, Bo
Artikel ur "Bygg och Teknik"
--- pages. First published 1989.


Report TVGT-3023  (pdf not available)
Title: MCV-metoden för prediktering och kontroll av finkornig fyllning
Author: Stigson Malmborg, Bo
--- pages. First published 1989.


Report TVGT-3022  (pdf not available)
Title: Pressometerförsök i fast lera och lermorän
Authors: Dueck, Ann och Garin, Håkan
--- pages. First published 1995.


Report TVGT-3021  (pdf not available)
Title: Planering av grundlggande forskning inom geoteknik
Author: Johannesson, Lars-Erik
--- pages. First published 1988.


Report TVGT-3020  (pdf not available)
Title: Jordförstärkning av finkornig fyllning genom inblandning av PFBC-avfall
Author: Stigson Malmborg, Bo
--- pages. First published 1988.


Report TVGT-3019  (pdf not available)
Title: Statistiska metoder för analys av fältdata
Author: Johannesson, Lars-Erik
--- pages. First published 1984.


Report TVGT-3018  (pdf not available)
Title: Hållfasthet hos spannmålinverkan av kornorientering och spänningsväg
Authors: Hartlén, Jan och Johannesson, Lars-Erik
Ingår i Nordiska gruppen för siloforskning
 --- pages. First published 1981.


Report TVGT-3017 
Title: ---
Author: ---
 --- pages. N/A.


Report TVGT-3016  (pdf not available)
Title: Fyllning med finkornig jord. Delrapport 2 - Packningskontroll
Author: Stigson Malmborg, Bo
--- pages. First published 1980.


Report TVGT-3015  (pdf not available)
Title: The Strength Parameters of Grain
Author: Hartlén, Jan
--- pages. First published 1979.


Report TVGT-3014  (pdf not available)
Title: Siloforskning; Sammanfattning av utfört arbete
Authors: Hartlén, Jan; Nielsen, Jörgen; Wigram, Stig; Mårtensson, Göte och Ljunggren, Lars
Ingår i Nordiska gruppen för siloforskning
--- pages. First published 1979.


Report TVGT-3013  (pdf not available)
Title: Litteraturförteckning
Author: Hartlén, Jan (Ed.)
Ingår i Nordiska gruppen för siloforskning
--- pages. First published 1979.


Report TVGT-3012  (pdf not available)
Title:
The Volume Dependence of Strength and Bearing Capacity of Glacial Tills
Author: Hartlén, Jan
--- pages. First published 1979.


Report TVGT-3011  (pdf not available)
Title:
En gyttjas sättningsegenskaper
Authors: Möller, Björn och Hartlén, Jan
--- pages. First published 1979.


Report TVGT-3010  (pdf not available)
Title:
Fyllning med muddermassor av lera
Authors: Ingers, Claes och Hartlén, Jan
--- pages. First published 1979.


Report TVGT-3009  (pdf not available)
Title: Fyllning med finkornig jord
Authors: Stigson Malmborg, Bo och Hartlén, Jan
--- pages. First published 1979.


Report TVGT-3008  (pdf not available)
Title: Kolaska som fyllnadsmaterial
Authors: Hartlén, Jan och Möller, Björn
--- pages. First published 1979.


Report TVGT-3007  (pdf not available)
Title: Spannmåls mekaniska egenskaper
Authors: Hartlén, Jan; Karlsson, Lars-Åke och Nortén, Per
Ingår i Nordiska gruppen för siloforskning
--- pages. First published 1979.


Report TVGT-3006  (pdf not available)
Title: Fyllning i vatten med finkorniga muddermassor. Rapport 2; Provbelastning i Halmstad
Author: Ingers, Claes
--- pages. First published 1979.


Report TVGT-3005  (pdf not available)
Title: Future Handling, Disposal and Reuse of Coal Ash in Sweden
Authors: Hartlén, Jan; Berg, Ivan; Gustavsson, Erik och Möller, Björn
--- pages. First published 1978.


Report TVGT-3004  (pdf not available)
Title: Kolaska. Behandling, användning, deponering. Etapp 1; Litteraturstudier
Authors: Hartlén, Jan; Gustavsson, Erik; Berg, Ivan; Möller, Björn och Frilund, Eyvind
--- pages. First published 1978.


Report TVGT-3003  (pdf not available)
Title: Behandling, återanvändning och deponering av aska och slagg från stora koleldade anläggningar. Etapp 1: Lägesrapport, februari 1978
Authors: Hartlén, Jan; Berg, Ivan; Gustavsson, Erik och Möller, Björn
--- pages. First published 1978.


Report TVGT-3002  (pdf not available)
Title: Fllning i vatten med finkorniga muddermassor.Delrapport 1
Author: Ingers, Claes
--- pages. First published 1978.


Report TVGT-3001  (pdf not available)
Title: Fyllning med finkornig jord. Delrapport 1
Author: Stigson Malmorg, Bo
--- pages. First published 1978.

Page Manager: Bo ZadigPublications published by Geotechnical Engineering

TVGT-1000
Doctoral Theses
and Licentiate Dissertations

TVGT-3000
Research Reports

TVGT-5000
Master's Dissertations

TVGT-6000
Bachelor's Dissertations

TVGT-7000
Internal Reports

THID-5000
Bachelor’s Dissertations,
LTH School of Engineering