lunduniversity.lu.se

Denna sida på svenska This page in English

THID-5000

Bachelor’s Dissertations, LTH School of Engineering

Bachelor’s dissertations at LTH School of Engineering are published in one common series.
This list comprises the dissertations carried out at Geotechnical Engineering.Report THID-----  (pdf not available)
Title:
Utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet för lermorän ur hejarsondering
Authors: Mohamad, Fakhro  
Supervisors:Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH och Martin Dreifaldt, WSP AB.
-- pages..  First published November, 2016.


Report THID-----  (pdf not available)
Title:
Provdragning av dragsteg i kalkberg - En utredning av standarden SS-EN 1537
Authors: Nilsson, Johan  
Supervisor:Jerry Davidsson, Peab Grundläggning AB.
-- pages..  First published December, 2014.


Report THID-5084  (pdf 1.1 MB)
Title:
Klimatförändringarnas inverkan på dimensionerande grundvattennivå
Authors: Hjelmér, Martin och Sternheden, Jalmar  
Supervisors:Bertil Sundlöf och Mats Svensson, Tyréns AB.
47 pages..  First published June, 2008.

Page Manager: Bo ZadigPublications published by Geotechnical Engineering

TVGT-1000
Doctoral Theses
and Licentiate Dissertations

TVGT-3000
Research Reports

TVGT-5000
Master's Dissertations

TVGT-6000
Bachelor's Dissertations

TVGT-7000
Internal Reports

THID-5000
Bachelor’s Dissertations,
LTH School of Engineering