lu.se

Geoteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

VGTF05 Geoteknik

Schema för föreläsningar och övningar finns i Timeedit.

   

Angående införskaffande av kurslitteratur:

Kurskompendiet ("Geoteknik" av Göran Sällfors) kommer att säljas av KFS. KFS brukar att i en första omgång beställa ett något begränsat antal. Dessa beräknas vara tillgängliga att köpa fr.o.m. fredagen 30/8.  Beroende på efterfrågan kan KFS komma att göra ytterligare en beställning hos bokförlaget.  

Användarinloggning

Fyll i ditt användarnamn och lösenord för att logga in på webbplatsen:
Logga in

Rubriker

Kursprogram 2019

Läs- och räkneövningsanvisningar. Räkneövningsexempel och lösningar

Övning Mohr's cirkel

Föreläsningsanteckningar

Formelsamling

Inlämningsuppgift

Fältmätning. Studiebesök

Extentor

Resultat på tentamen och inlämningsuppgift

Föreläsningar läsvecka 5-7

På grund av sjukdom planeras föreläsningarna under läsvecka 5-7 genomföras enligt nedan. Tiderna är desamma som meddelats tidigare men vissa justeringar av fördelningen av kursinnehållet på olika föreläsningspass görs.  

Läsvecka 5

Fredag 4 oktober 8.15-10.00 V:C; Ola Dahlblom: Brottstadium och bärighet.

Läsvecka 6

Torsdag 10 oktober 10.15-12.00 V:A; Ola Dahlblom: Jordtryck.

Fredag 11 oktober 8.15-9.00 V:C; Sven Agardh: Sammanställning av resultat avseende mätningar i kurserna i vägbyggnad och geodesi.

Fredag 11 oktober 9.15-10.00 V:C; Sven Agardh: Sammanställning av resultat från fältmätning i geoteknik (fallviktmätning). 

Läsvecka 7

Torsdag 17 oktober 8.15-10.00 V:C; Ola Dahlblom: Släntstabilitet.

Fredag 18 oktober 8.15-10.00 V:C; Ola Dahlblom: Repetition.

Pedagogiskt stöd

Studenter som har fått beslut om pedagogiskt stöd och vill anmäla sig till tentamen med förlängd tid anmodas kontakta Ola Dahlblom senast tre veckor före tentamen.

Sidansvarig: Per Johan Gustafsson

Kursinformation

Antal poäng:  5 hp

Läsperiod:  1

Obligatorisk för:  V3

Kursplan