lu.se

Geoteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Pågående arbeten


Finite element modeling and optimization of retaining structures for vertical shafts with elliptical cross-section
Examensarbetare: Björn Elfving och Aron Sandström
Start: Februari, 2020.
Handledare: TeknD Erika Tudisco, Avd f geoteknik, LTH; Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH samt TeknD Mats Svensson,Tyréns.
Examinator: Docent Susanne Heyden, Inst f byggvetenskaper, LTH.
I samarbete med Tyréns.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVGT-5068 (oavsett slutgiltig titel).


Numerical Simulation of fluid flow in a rock sample
Examensarbetare: Natalia Estupiñán Enríquez.
Handledare: TeknD Erika Tudisco, Avd f geoteknik, LTH and Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Examinator: Docent Susanne Heyden, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVGT-5059 (oavsett slutgiltig titel).

Sidansvarig: Bo Zadig