lu.se

Geoteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Pågående arbeten

 

Numerical Simulation of fluid flow in a rock sample
Examensarbetare: Natalia Estupiñán Enríquez.
Handledare: TeknD Erika Tudisco, Avd f geoteknik, LTH and Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Examinator: Docent Susanne Heyden, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Arbetet kommer att ges ut som Report TVGT-5059 (oavsett slutgiltig titel).

Sidansvarig: Bo Zadig