lu.se

Geoteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Nyhetsarkiv

2019

2 APRIL  Exjobbspresentation

RASMUS LUND TEBÄCK presenterade sitt examensarbete
Dynamisk finita element-analys av vibrodriven spontplanka

Examinator: Docent Susanne Heyden, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation äger rum tisdagen den 2 april kl 14.15 i rum 5124 i V-huset, LTH (konferensrummet vid fikarummet på femte våningen).
Adress: John Ericssons väg 1, Lund.i V-huset, John Ericssons väg 1, Lund.
Arbetet är utfört i samarbete med Trafikverket.


2018


20 DECEMBER  Exjobbspresentation

MATILDA AGORELIUS och JOHANNA NOBERIUS presenterade sitt examensarbete
Beräkningsmetoder för flerbandssponter - Skillnader mellan metoderna och deras inverkan på resultatet

Examinator: Docent Susanne Heyden, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation ägde rum torsdagen den 20 december kl 14.00 i rum 5124 i V-huset, LTH (konferensrummet vid fikarummet på femte våningen).
Adress: John Ericssons väg 1, Lund.i V-huset, John Ericssons väg 1, Lund.
Arbetet utfört i samarbete med Peab Anläggning AB.


15 JUNI  Exjobbspresentation

SOFIA HASSELBERG presenterade sitt examensarbete
Laboratory testing related to unloading modulus of soft clay

Examinator: Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation ägde rum fredagen den 15 juni kl 11.45 i konferensummet på femte våningen i V-huset.
Adress: John Ericssons väg 1, Lund.i V-huset, John Ericssons väg 1, Lund.
Arbetet utfört i samarbete med Skanska Sverige AB.


15 JUNI  Exjobbspresentation

OSKAR MARKSTRÖM presenterade sitt examensarbete
Relationship between shear-wave velocity and consolidation parameters of peat

Examinator: Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation ägde rum fredagen den 15 juni kl 10.30 i konferensummet på femte våningen i V-huset.
Adress: John Ericssons väg 1, Lund.i V-huset, John Ericssons väg 1, Lund.


15 JUNI  Exjobbspresentation

JULIA KNUTSSON presenterade sitt examensarbete
Evaluating undrained shear strength of clay with DPSH-A - A down to earth assessment of the applicability in Scania, Sweden

Examinator: Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation ägde rum fredagen den 15 juni kl 09.15 i konferensummet på femte våningen i V-huset.
Adress: John Ericssons väg 1, Lund.i V-huset, John Ericssons väg 1, Lund.
Arbetet är utfört i samarbete med WSP Samhällsbyggnad.


2017


19 JUNI  Exjobbspresentation

JOHAN LINDSTRÖM presenterade sitt examensarbete
Cone penetration testing in the clay tills of Skåne - An investigation of the cone factor

Examinator: Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation: Måndagen den 19 juni, 2017, kl 13:30 i rum 5124 i V-huset (mötesrummet på 5:e våningen), John Ericssons väg 1, Lund.


1 JUNI  Exjobbspresentation

VIKTOR BENGTSSON presenterade sitt examensarbete
Jordstabilisering - Packningsarbetets påverkan på hållfastheten i stabiliserade jordar

Examinator: Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation ägde rum torsdagen den 1 juni kl 10.00 i rummet C521 vid Campus Helsingborg.


31 MAJ  Exjobbspresentation

ELINOR LJUNGGREN presenterade sitt examensarbete
Metodik för riskklassificering av byggnader i samband med en grundvattensänkning

Examinator: Docent Susanne Heyden, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation ägde rum onsdagen den 31 maj kl 10.30 i mötesrummet vid fikarummet på femte våningen i V-huset, John Ericssons väg 1, Lund.


2016


23 AUGUSTI  Licentiatseminarium

ALEX SPETZ presenterade sin licentiatavhandling
Numerical Modelling of Soil and Soil-Structure Interaction

Diskussionsledare: Professor Minna Karstunen, Chalmers.
Examinator: Docent Susanne Heyden, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Presentationen ägde rum tisdagen den 23 augusti kl 10.15, i Sal A:B, A-huset, Lunds tekniska högskola, Sölvegatan 24 i Lund.


10 JUNI  Exjobbspresentation

RASMUS SULANDER och SEBASTIAN ANDERSSON OLIVECRONA presenterade sitt examensarbete
Numerical Analysis of Vibrations due to Impact Pile Driving

Examinator: TeknD Erika Tudisco, Avd f Geoteknik, LTH.
Presentation ägde rum fredagen den 10 juni kl 08.30 i Mötesrummet vid fikarummet på femte våningen i V-huset, John Ericssons väg 1, Lund.


10 JUNI  Exjobbspresentation

MYLENA ANDERBERG och ISABELLA ANDERSSON presenterade sitt examensarbete
Utvärdering av vidhäftning mellan lera och betong vid användande av in-situ-gjuten betong som stämp i lerschakt

Examinator: Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation ägde rum fredagen den 10 juni kl 13.15 i Mötesrummet, Teknisk Geologi, andra våningen, V-huset (ingång D), John Ericssons väg 1, Lund.


2 MARS  Exjobbspresentation

ANDERS EMANUELSSON och MELINA JOHANSSON presenterade sitt examensarbete
Metodik för riskklassificering av byggnader i samband med en grundvattensänkning

Examinator: Docent Susanne Heyden, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation ägde rum onsdagen den 2 mars, 2016.


2015


29 JUNI

Exjobbspresentation av ANDRÉ KUZMINSKI
Samverkansgrundläggning med spetsburna pålar - Utredning av teknisk och ekonomisk vinst

Examinator: Professor Per Johan Gustafsson, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation ägde rum måndagen den 29 juni, 2015.


9 JUNI

Exjobbspresentation av JON SVENSSON
Styvhetsanalys av vägkonstruktioner

Examinator: Professor Kent Persson, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation ägde rum tisdagen den 9 juni, 2015.


5 JUNI

Exjobbspresentation av ROBIN TVRDEK
The Effect of Suction on Total Stability Evaluations in Clay

Examinator: Professor Kent Persson, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation ägde rum fredagen den 5 juni, 2015.


22 MAJ

Exjobbspresentation av EMIL WESTESSON
Undersökning av markförstärkningsåtgärder på ESS

Examinator: Professor Per Johan Gustafsson, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation ägde rum fredagen den 22 maj, 2015.


20 MAJ

Exjobbspresentation av VICTOR MYRSTRÖM
Inverkan av valveffekter vid beräkning av jordtryck

Opponenter: Jon Svensson och Linus Persson.
Examinator: Professor Per Johan Gustafsson, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation ägde rum onsdagen den 20 maj, 2015.


2014


23 MAJ

Exjobbspresentation av ANTON KARLSSON och STEFAN WELLERSHAUS
3D-effekter vid släntstabilitetsutredningar

Opponent
:  ---
Examinator:  TeknD Kent Persson, Inst f byggvetenskaper, LTH
Presentationen äger rum fredagen den 23 maj, 2014, kl 14:00 i Ritsal Q2, plan 3 i V-huset, John Ericssons väg 1, Lund.


31 JANUARI

Exjobbspresentation av ERIK MÅNSSON
Investigations of Beach Formations at Boliden's Tailings Dam, in Garpenberg

Opponent:  ---
Examinator:  Professor Per Johan Gustafsson, Inst f byggvetenskaper, LTH
Presentationen äger rum fredagen den 31 januari, 2014, kl 10:30 i konferensrum 1, plan 4, V-huset, John Ericssons väg 1 Lund.

Sidansvarig: Bo Zadig