lu.se

Geoteknik

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Nyhetsarkiv

2020


28 MAJ  Exjobbspresentation

ALEXANDER PETKOVSKI och DANIEL PETTERSSON presenterar sitt examensarbete
Utveckling av parametriserad numerisk modell för spontberäkningar

Presentation äger rum torsdagen den 28 maj kl 13.00, via Zoom:
LU Zoom meeting: lu-se.zoom.us/j/63006394123

You can also join the meeting by entering the following information in the Join a meeting dialogue or in the Zoom app:
Meeting ID: 63006394123

Opponenter: Martin Heinegård och Henrik Johansson.
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Handledare: Professor Kent Persson, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Biträdande handledare: Docent Nils Rydén och Geotekniker Daniel Baltrock, Peab Anläggning AB. 
I samarbete med Peab Anläggning AB.


28 MAJ  Exjobbspresentation

BJÖRN ELFVING och ARON SANDSTRÖM presenterar sitt examensarbete
Vertical elliptical access-shafts Geometrical optimisation through FE-modelling

Presentation äger rum torsdagen den 28 maj kl 11.30, via Zoom:
LU Zoom meeting: https://lu-se.zoom.us/j/61010604222

Opponenter: Alexander Petkovski och Daniel Pettersson.
Examinator: Docent Susanne Heyden, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Handledare: TeknD Erika Tudisco, Avd f geoteknik, LTH; Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH samt TeknD Mats Svensson,Tyréns.
I samarbete med Tyréns.


28 MAJ  Exjobbspresentation

MARIA BÄRRING och JOSEFIN THORESSON presenterar sitt examensarbete
Temporära stödkonstruktioner i lera Klimat- och kostnadsanalys över stålspont och släntning

Presentation äger rum torsdagen den 28 maj kl 10.00 via Zoom:
LU Zoom meeting: lu-se.zoom.us/j/68896719611.

Opponenter:
Björn Elfving och Aron Sandström.
Examinator: Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Handledare: Docent Nils Rydén, Peab Anläggning AB.
Biträdande handledare: TeknD Erika Tudisco, Avd f geoteknik, LTH.
I samarbete med Peab Anläggning AB.


2019


16 OKTOBER  Disputation

ALEX SPETZ försvarade sin doktorsavhandling
Numerical Modelling of Geomaterials at Failure

Fakultetsopponent: Professor Giulio Sciarra, Research Institute in Civil and Mechanical Engineering (GeM), Nantes, Frankrike.

Datum och tid: Onsdagen den 16 oktober 2019, kl. 10.15.
Plats: Matteannexet, sal MA:5.
Adress: Lunds tekniska högskola, Sölvegatan 20 i Lund.


2 APRIL  Exjobbspresentation 

RASMUS LUND TEBÄCK presenterade sitt examensarbete
Dynamisk finita element-analys av vibrodriven spontplanka

Examinator: Docent Susanne Heyden, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation ägde rum tisdagen den 2 april kl 14.15 i rum 5124 i V-huset, LTH (konferensrummet vid fikarummet på femte våningen).
Adress: John Ericssons väg 1, Lund.i V-huset, John Ericssons väg 1, Lund.
Arbetet är utfört i samarbete med Trafikverket.


2018


20 DECEMBER  Exjobbspresentation

MATILDA AGORELIUS och JOHANNA NOBERIUS presenterade sitt examensarbete
Beräkningsmetoder för flerbandssponter - Skillnader mellan metoderna och deras inverkan på resultatet

Examinator: Docent Susanne Heyden, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation ägde rum torsdagen den 20 december kl 14.00 i rum 5124 i V-huset, LTH (konferensrummet vid fikarummet på femte våningen).
Adress: John Ericssons väg 1, Lund.i V-huset, John Ericssons väg 1, Lund.
Arbetet utfört i samarbete med Peab Anläggning AB.


15 JUNI  Exjobbspresentation

SOFIA HASSELBERG presenterade sitt examensarbete
Laboratory testing related to unloading modulus of soft clay

Examinator: Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation ägde rum fredagen den 15 juni kl 11.45 i konferensummet på femte våningen i V-huset.
Adress: John Ericssons väg 1, Lund.i V-huset, John Ericssons väg 1, Lund.
Arbetet utfört i samarbete med Skanska Sverige AB.


15 JUNI  Exjobbspresentation

OSKAR MARKSTRÖM presenterade sitt examensarbete
Relationship between shear-wave velocity and consolidation parameters of peat

Examinator: Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation ägde rum fredagen den 15 juni kl 10.30 i konferensummet på femte våningen i V-huset.
Adress: John Ericssons väg 1, Lund.i V-huset, John Ericssons väg 1, Lund.


15 JUNI  Exjobbspresentation

JULIA KNUTSSON presenterade sitt examensarbete
Evaluating undrained shear strength of clay with DPSH-A - A down to earth assessment of the applicability in Scania, Sweden

Examinator: Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation ägde rum fredagen den 15 juni kl 09.15 i konferensummet på femte våningen i V-huset.
Adress: John Ericssons väg 1, Lund.i V-huset, John Ericssons väg 1, Lund.
Arbetet är utfört i samarbete med WSP Samhällsbyggnad.


2017


19 JUNI  Exjobbspresentation

JOHAN LINDSTRÖM presenterade sitt examensarbete
Cone penetration testing in the clay tills of Skåne - An investigation of the cone factor

Examinator: Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation: Måndagen den 19 juni, 2017, kl 13:30 i rum 5124 i V-huset (mötesrummet på 5:e våningen), John Ericssons väg 1, Lund.


1 JUNI  Exjobbspresentation

VIKTOR BENGTSSON presenterade sitt examensarbete
Jordstabilisering - Packningsarbetets påverkan på hållfastheten i stabiliserade jordar

Examinator: Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation ägde rum torsdagen den 1 juni kl 10.00 i rummet C521 vid Campus Helsingborg.


31 MAJ  Exjobbspresentation

ELINOR LJUNGGREN presenterade sitt examensarbete
Metodik för riskklassificering av byggnader i samband med en grundvattensänkning

Examinator: Docent Susanne Heyden, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation ägde rum onsdagen den 31 maj kl 10.30 i mötesrummet vid fikarummet på femte våningen i V-huset, John Ericssons väg 1, Lund.


2016


23 AUGUSTI  Licentiatseminarium

ALEX SPETZ presenterade sin licentiatavhandling
Numerical Modelling of Soil and Soil-Structure Interaction

Diskussionsledare: Professor Minna Karstunen, Chalmers.
Examinator: Docent Susanne Heyden, Avd f byggnadsmekanik, LTH.
Presentationen ägde rum tisdagen den 23 augusti kl 10.15, i Sal A:B, A-huset, Lunds tekniska högskola, Sölvegatan 24 i Lund.


10 JUNI  Exjobbspresentation

RASMUS SULANDER och SEBASTIAN ANDERSSON OLIVECRONA presenterade sitt examensarbete
Numerical Analysis of Vibrations due to Impact Pile Driving

Examinator: TeknD Erika Tudisco, Avd f Geoteknik, LTH.
Presentation ägde rum fredagen den 10 juni kl 08.30 i Mötesrummet vid fikarummet på femte våningen i V-huset, John Ericssons väg 1, Lund.


10 JUNI  Exjobbspresentation

MYLENA ANDERBERG och ISABELLA ANDERSSON presenterade sitt examensarbete
Utvärdering av vidhäftning mellan lera och betong vid användande av in-situ-gjuten betong som stämp i lerschakt

Examinator: Professor Ola Dahlblom, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation ägde rum fredagen den 10 juni kl 13.15 i Mötesrummet, Teknisk Geologi, andra våningen, V-huset (ingång D), John Ericssons väg 1, Lund.


2 MARS  Exjobbspresentation

ANDERS EMANUELSSON och MELINA JOHANSSON presenterade sitt examensarbete
Metodik för riskklassificering av byggnader i samband med en grundvattensänkning

Examinator: Docent Susanne Heyden, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation ägde rum onsdagen den 2 mars, 2016.


2015


29 JUNI

Exjobbspresentation av ANDRÉ KUZMINSKI
Samverkansgrundläggning med spetsburna pålar - Utredning av teknisk och ekonomisk vinst

Examinator: Professor Per Johan Gustafsson, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation ägde rum måndagen den 29 juni, 2015.


9 JUNI

Exjobbspresentation av JON SVENSSON
Styvhetsanalys av vägkonstruktioner

Examinator: Professor Kent Persson, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation ägde rum tisdagen den 9 juni, 2015.


5 JUNI

Exjobbspresentation av ROBIN TVRDEK
The Effect of Suction on Total Stability Evaluations in Clay

Examinator: Professor Kent Persson, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation ägde rum fredagen den 5 juni, 2015.


22 MAJ

Exjobbspresentation av EMIL WESTESSON
Undersökning av markförstärkningsåtgärder på ESS

Examinator: Professor Per Johan Gustafsson, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation ägde rum fredagen den 22 maj, 2015.


20 MAJ

Exjobbspresentation av VICTOR MYRSTRÖM
Inverkan av valveffekter vid beräkning av jordtryck

Opponenter: Jon Svensson och Linus Persson.
Examinator: Professor Per Johan Gustafsson, Inst f byggvetenskaper, LTH.
Presentation ägde rum onsdagen den 20 maj, 2015.


2014


23 MAJ

Exjobbspresentation av ANTON KARLSSON och STEFAN WELLERSHAUS
3D-effekter vid släntstabilitetsutredningar

Opponent
:  ---
Examinator:  TeknD Kent Persson, Inst f byggvetenskaper, LTH
Presentationen äger rum fredagen den 23 maj, 2014, kl 14:00 i Ritsal Q2, plan 3 i V-huset, John Ericssons väg 1, Lund.


31 JANUARI

Exjobbspresentation av ERIK MÅNSSON
Investigations of Beach Formations at Boliden's Tailings Dam, in Garpenberg

Opponent:  ---
Examinator:  Professor Per Johan Gustafsson, Inst f byggvetenskaper, LTH
Presentationen äger rum fredagen den 31 januari, 2014, kl 10:30 i konferensrum 1, plan 4, V-huset, John Ericssons väg 1 Lund.

Sidansvarig: Bo Zadig